Specialprofiler

Din partner för högkvalitativa specialprofiler i stål

På Sonnebring Engineering & Trading AB kompromissar vi aldrig när det gäller kvalitet! Därför samarbetar vi med noggrant utvalda tillverkare av specialprofiler i stål, för att kunna erbjuda våra kunder det allra bästa på marknaden. Med ett genuint engagemang och personlig service ser vi till att leverera specialprofiler i stål, kallvalsade stålprofiler och rullformade plåtprofiler som tar er verksamhet till nästa nivå. Vi kan också leverera kalldragna, varmvalsade och extruderade (strängpressade) stålprofiler som täcker de flesta behov. Beroende på profilens utformning, material, leveranstillstånd och användningsändamål ställs olika krav på tillverkningssätt.

I samtliga fall arbetar vi mot att leverera ett utförande så nära den färdiga produkten som möjligt, vilket innebär stora besparingar av råmaterial samt även i efterföljande steg.

Kalldragna, varmvalsade och extruderade (strängpressade) stålprofiler

Motivet för att använda en specialprofil kan vara följande:

  • Minska bearbetningstiden vid tillverkning av produkter genom svarvning & fräsning
  • Ersätta andra tillverkningsmetoder som t ex svetsning, smide och gjutning
  • Kunna ta fram en lång produkt med höga krav på rakhets- och vridningstoleranser

Uppgifter kring vilka toleranser som kan uppnås genom de olika tillverkningsmetoderna som följer:

  • Kalldragning: standardtoleranser ± 0.10 mm och vid behov ner mot ± 0.02 mm
  • Varmvalsning: toleranser från ± 0.30 mm och uppåt, beroende på mått
  • Extrudering: toleranser från ± 0.50 mm och uppåt, beroende på mått

Fördelar med att använda specialprofiler:

  • Ganska små minkvantiteter, från 1000 kg och uppåt
  • Måttlig verktygsinvestering, från 2000 € och uppåt
  • Profiler med tuffa krav på rakhets- och vridningstoleranser kan tillverkas
  • Mycket god ytjämnhet kan uppnås, särskilt för kalldragna profiler (Ra inom 3,2 um)

Kalldragna profiler levereras från Calvi SpA och SIPA SpA, varmvalsade profiler från Falci SrL (I) och LOSAL S.A (ES), extruderade profiler från Siderval SpA (I) och rullformade profiler från SIKA Profili SrL (I).

Samtliga leverantörer är certifierade enligt ISO 9001, de flesta enligt ISO 14001 och några enligt TS 16949.

Kallvalsade stålprofiler

Kallvalsade stålprodukter tillverkas vid lägre temperaturer, vilket gör att stålet får bättre toleranser och ytor. Den minimala energiförbrukningen gör kallvalsning till en kostnadseffektiv process för tillverkning av större serier.

Rullformade plåtprofiler

Rullformade plåtprofiler har en oerhörd anpassningsförmåga som ger dig möjlighet att forma stålplåt efter dina specifika behov. När du väljer Sonnebring Engineering & Trading AB som din partner för specialprofiler i stål, kallvalsade stålprofiler och rullformade plåtprofiler får du kvalitet, precision och mångsidighet på köpet! Tveka inte att ta kontakt med oss när du vill veta mer om våra stålprofiler och vad vi kan göra för dig.

Behöver du stålprofiler?

Har du frågor eller funderingar på stålprofiler