Specialprofiler

Specialprofiler i stål

Vi kan leverera kalldragna, varmvalsade, kallvalsade, extruderade (strängpressade) och rullformade profiler som täcker de flesta behov. Beroende på profilens utformning, material, leveranstillstånd och användningsändamål ställs olika krav på tillverkningssätt.

I samtliga fall arbetar vi mot att leverera ett utförande så nära den färdiga produkten som möjligt, vilket innebär stora besparingar av råmaterial samt även i efterföljande steg.

Motivet för att använda en specialprofil kan vara följande:

  • Minska bearbetningstiden vid tillverkning av produkter genom svarvning & fräsning
  • Ersätta andra tillverkningsmetoder som t ex svetsning, smide och gjutning
  • Kunna ta fram en lång produkt med höga krav på rakhets- och vridningstoleranser

Uppgifter kring vilka toleranser som kan uppnås genom de olika tillverkningsmetoderna som följer:

  • Kalldragning: standardtoleranser ± 0.10 mm och vid behov ner mot ± 0.02 mm
  • Varmvalsning: toleranser från ± 0.30 mm och uppåt, beroende på mått
  • Extrudering: toleranser från ± 0.50 mm och uppåt, beroende på mått

Fördelar med att använda specialprofiler

  • Ganska små minkvantiteter, från 1000 kg och uppåt
  • Måttlig verktygsinvestering, från 2000 € och uppåt
  • Profiler med tuffa krav på rakhets- och vridningstoleranser kan tillverkas
  • Mycket god ytjämnhet kan uppnås, särskilt för kalldragna profiler (Ra inom 3,2 um)

 

Kalldragna profiler levereras från Calvi SpA och SIPA SpA, varmvalsade profiler från Falci SrL (I) och LOSAL S.A (ES), extruderade profiler från Siderval SpA (I) och rullformade profiler från SIKA Profili SrL (I).

 

Samtliga leverantörer är certifierade enligt ISO 9001, de flesta enligt ISO 14001 och några enligt TS 16949.

Behöver du stålprofiler?

Har du frågor eller funderingar på stålprofiler